Illustrator artwork, vector graphics
adobe cursus amsterdam, gecertificeerde Adobe partner
 • Illustrator artwork, vector graphics
  Uw privacy is belangrijk
 • Contacteer LearningTrain
  En uw rechten natuurlijk ook

uw privacy
Is belangrijk

Privacy verklaring van LearningTrain

Sinds de oprichting verzamelt LearningTrain minimaal gegevens. En dat blijft natuurlijk zo

Omdat privacy voor ons belangrijk is verzamelen we minimaal informatie. En dat blijft zo, er is geen enkele reden om veel informatie over u te verzamelen.

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving van kracht, een welkome aanvulling op de privacy van ieder die online iets koopt of onderneemt. Lees hieronder wat dat inhoudt en vindt ook de link naar onze privacy voorwaarden.

Lees de sheet

 

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving van kracht die u als consument beter beschermd. De wet geeft bedrijven meer verantwoordelijkheid om u als consument te helpen met het beheren van uw gegevens.

Voor bedrijven geldt dat er 9 criteria zijn om te toetsen of bedrijven een DPIA moeten uitvoeren.

De negen criteria

Beoordeling dmv persoonskenmerken
Dit speelt bij LearningTrain niet: wij profileren niet en maken geen prognoses over beroepsprestaties, gezondheid, persoonlijke voorkeuren en meer.

Geautomatiseerde beslissingen
Bij LearningTrain wordt uitdrukkelijk niet aan profiling gedaan waardoor mensen kunnen worden uitgesloten. Iedereen is welkom en wordt niet vooraf gescreend: u wordt onbevangen welkom geheten.

Stelselmatige & grootschalige monitoring
Ook dit speelt niet bij LearningTrain: wij monitoren de toegankelijke ruimten niet grootschalig, beelden van beveiigingscamera's worden niet opgeslagen tenzij er iets gebeurd is wat vanuit justitieel oogpunt moet worden bewaard.

Gevoelige gegevens
LearningTrain verzamelt geen gevoelige gegevens als politieke voorkeur, strafrechtelijke procedures, financiele gegevens en meer. We slaan alleen de basisgegevens op die nodig zijn om u in te schrijven als cursist.

Grootschalige gegevensverwerking
Dit vindt bij LearningTrain niet plaats, dit is voor training absoluut niet nodig en gebeurt dus ook niet.

 

Gekoppelde databases
Bij LearningTrain worden databases die de gegevens bevatten niet gekoppeld aan andere databases. Er zijn geen online databases aanwezig.

Gegevens over kwetsbare personen
LearningTrain neemt geen mensen met een (ernstige) geestelijke beperking aan omdat deze wellicht niet mee komen tijdens de les. Dat gezegd hebbende, er hebben genoeg cursisten meegedaan die vielen in het autistische spectrum: een dankbare ervaring die zeker elke keer voor herhaling vatbaar is.

Gebruik van nieuwe technologie
LearningTrain gebruikt alleen getoetste en gestandaardiseerde techologie waarvan bewezen is dat deze geen risico's opleveren voor de privacy. Het heel basic houden van zowel website als de verwerkte gegevens (zie middenkolom) maakt dit extra makkelijk.

Blokkering van recht, dienst, contract
LearningTrain verzamelt geen gegevens die ervoor kunnen zorgen dat een klant geen gebruik kan maken van rechten, diensten of contractopstellingen.

Cookies
We gebruiken geen cookies op deze website. Hij is zoveel mogelijk geoptimaliseerd voor gebruik zonder cookies: er zijn dus ook geen cookies die door derden gebruikt kunnen worden.

De gegevens die wij nodig hebben

Voor het volgen van training zijn de volgende gegevens nodig: zo kunnen we u inschrijven als cursist.

 • Uw volledige naam
 • Uw straatnaam en huisnummer
 • Uw postcode en stad
 • Uw emailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Als uw werkgever of bedrijf de training betaalt hebben we alleen van hen de adresgegevens nodig. Van u hebben we wel altijd het email adres nodig om u de nodige lesboeken te kunnen sturen en voor het sturen van huiswerkcorrecties en het liefst ook het telefoonnummer zodat we in geval van nood contact met u kunnen opnemen.

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Uw naam en adresgegevens
Uw naam is nodig zodat we weten wie we inschrijven. Uw adresgegevens zijn alleen nodig als u zelf voor uw training betaalt.

Uw email adres
Voor het sturen van de factuur, de digitale boeken plus oefenbestanden, gecorrigeerd huiswerk en voor het communiceren tijdens de training is uw email adres nodig.

Uw telefoonnummer
Uw telefoonnummer wordt gebruikt voor het opnemen van contact als dit dringend noodzakelijk is en voor het geven van extra input als dit wordt gevraagd.

Gegevens van uw werkgever
Deze zijn nodig voor de facturering als uw werkgever de training betaalt.

Uw gegevens opvragen

U kunt te allen tijde vragen welke gegevens we van u hebben opgeslagen. We slaan heel weinig op, zie hierboven. Mocht u graag willen weten wat we van u hebben bijgehouden dan kunt u dat opvragen.

Uw gegevens inzien

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgestuurd als PDF, zo kunt u ze inzien en zo nodig vragen om correcties.

Uw gegevens corrigeren

U kunt altijd uw gegevens laten corrigeren zodat ze up to date zijn, u kunt op die manier ook voorkomen dat er vergissingen zijn gemaakt. Een voorbeeld is het wijzigen van een email adres of telefoonnummer.

Uw gegevens verwijderen

U kunt heel eenvoudig alle gegevens die we van u hebben (zie hiernaast) laten verwijderen: een mail sturen naar is genoeg. Sommige gegevens moeten we van rechtswege behouden zoals de informatie voor accountancy.

 

 

^

contact